دانلود رمان آقای حساس خانم خشن pdf اندروید

دانلود رمان عاشقانه دانلود رمان عاشقانه


دانلود رمان آقای حساس خانم خشن pdf اندروید

دانلود رمان آقای حساس خانم خشن

دانلود رمان آقای حساس خانم خشن

دانلود رمان آقای حساس خانم خشن

نام رمان: آقای حساس خانم خشن

نویسنده: رامیکا

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۵۳۰

خلاصه رمان:

دختری شیطون،بی ملاحظه که بین سه تاپسر بزرگ شده و روحیه اش شده کپ پسرا……پسری ساکتو سربه زیر که بین سه تا دختر بزرگ شده و روحیه اش کپی دختراس.
این گل پسرو گل دختر باهم همکار میشن و باهم اتفاقای بانمکیو رقم میزنن….

بخشی از رمان:

آروم بهشون نزدیک شدم… به سمت خانومه دستمو دراز کرد:
– سالم عرض می کنم خوش آمدید صفا همراه آوردید
خانومه لبخندی زد ولی مامان لبشو گاز گرفت و با چشمو ابرو بهم فهموند بریم خونه پدر رات نمی ذارم.
خانومه دستمو به آرومی فشردو گفت :
– شما باید آسایش جان باشید درسته؟
– من آسا،آسایش خالی ام جانم کجا بود؟!
اینبار بابا برام چشم ابرو اومد یعنی خفه شو و نمک نریز ولی برعکس بابا اون آقاهه از خنده رو مبل مامان
اکرم ولو شده بودو می خندید.
بعد از اینکه خنده اش تموم شد دستشو به سمتم گرفتو گفت:
– آسایش سکوت دختر بهرام سکوت خیلی بانمکی..

برای دانلود ادرس زیر کلیک کنیدارسال دیدگاه جدید

بت اسپات