دانلود رمان از فرار تا عشق اندروید آیفون PDF

دانلود رمان عاشقانه دانلود رمان عاشقانه


دانلود رمان از فرار تا عشق اندروید آیفون PDF

دانلود رمان از فرار تا عشق

دانلودرمان از فرار تا عشق نودهشتیا

دانلود رمان از فرار تا عشق

نام رمان: از فرار تا عشق

نویسنده: زهرا.آ

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۲۹۹

بخشی از رمان:

_بهناااااز
_هان
_یه کاسه تخمه بیار
_نوکر بابات سیاه بود
_خب تو هم سیاهی
غرق فیلم بودم که یهو یه چیزی خورد تو سرم چنان جیغی زدم که خودم ترسیدم
_تا تو باشی به من نگی سیاه
_آخه الاغ مگه تو سیاهی
سیب قرمزی برداشت گازی زد و گفت:_خب همون منکه سیاه نیستم
حرصی نکاش کردم نیششو تا بناگوش باز کرد و نگاهشو دوخت به تی وی باز نگاهی به صورت
بانمکش کردم پوست صورتش سفید بود برعکس من که گندمی بودم چشمایی درشتو کشیده
داشت وعسلی رنگ مثل من با این تفاوت که رنگ چشمای من سیاه خالص بود بینی ایی شکل
بینی من داشت کوچولو و بامزه لبایی کوچک داشت اما برعکس من که قلوه ایی نبود هر دو ته
چهره ی صورت مامان ماهرخ رو داشتیم.

برای دانلود ادرس زیر کلیک کنیدارسال دیدگاه جدید

بت اسپات