دانلود رمان حس خوبیه pdf آیفون اندروید

دانلود رمان عاشقانه دانلود رمان عاشقانه


دانلود رمان حس خوبیه pdf آیفون اندروید

دانلود رمان حس خوبیه

دانلود رمان حس خوبیه نودهشتیا

دانلود رمان حس خوبیه

نام رمان: حس خوبیه

نویسنده: فاطمه نماینده

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۵۰۲

خلاصه رمان:

به نام خالق عشق حس خوبــیه حس خوبیه ببینی یه نفرهمه روبه خاطرتوپس زده واسه ی رسوندن تو همه ی راه رونفس نفس زده حس خوبیــه حس خوبیه ببینی یه نفرواسه انتخاب تومصممه دست روبگیره وبهت بگه موندنش کنارتومسلمه حس خوبــیه توهمین لحظه که دلگیرم ازت ازهمیشه به تو وابسته ترم اگه حس خوب توبه من نبودفکرعاشقی نمیزدبه سرم به سرم به من انگیزه ی زندگی بده تادوباره حس کنم کنارمی به دروغم شده دستام روبگیر الکی بگوکه بی قرارمی الکی حس خوبیــه ببینی یه نفرهمه روبه خاطرتوپس زده …

بخشی از رمان:

خمیازه ای کشیدم صدای ساعت روخقه کردم ونگاهم به چهره زیبای نازنین افتادخواهرکوچکترم
مایه خانواده پنج نفره ایم که تشکیل شده ازپدرم نادراحمدی که یه کارمندشرکت ومادرم مریم
سعادت که خانه داره ومادرمادرم مادرجون وخودم نگار ۸۱سالمه ورشته ام تجربیه دختری
باموهای فرخرمایی چشم های آبی وپوست گندمی بینی قلمی ولب های متناسب واندام
وقدمتوسط خب میرسیم به نازنین۸۱سالشه وملقب به نازی ورشته عمرانه وتقریباشباهت زیادی
باهام داره به جزاینکه موهای مشکی ولختی داره وقدبلندتری ازمن
باصدای موبایلم مثل فشنگ پریدم وزودقطع اش کردم وای که امروزم دیرشدخداجونم کوله ام
روانداختم رودوشم وبی صبحانه دویدم بیرون وسوار۶۰۱آلبالویی رهاشدم
سلام بردوستان گلم شادی ورها
شادی:علیک توآدم نمیشی هنوزبعدازیه سال یادنگرفتی بایدساعت چندحاضرشی؟
خب باباایشالله فردازودتربیدارمیشم
شادی:جون عمه ات..

برای دانلود ادرس زیر کلیک کنیدارسال دیدگاه جدید

بت اسپات