دانلود رمان عشق یه طرفه یمنا pdf آیفون اندروید

دانلود رمان عاشقانه دانلود رمان عاشقانه


دانلود رمان عشق یه طرفه یمنا pdf آیفون اندروید

دانلود رمان عشق یه طرفه یمنا

دانلود رمان عشق یه طرفه یمنا

دانلود رمان عشق یه طرفه یمنا

نام رمان: عشق یه طرفه یمنا

نویسنده: فاطمه عابدین زاده

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۱۲۴

بخشی از رمان:

هنوز جایی کمربندی که دیشب بهم زد روکمرم دردمیکرد، دستم رو کمرم کشیدم به فکر ناهار
گذاشتن شدم درحال غذادرست کردن بودم که صدای در آومد پاهام شروع به لزیدن کردن،
ازاشپزخونه به راه وردی در نگاه کردم یوسف بود برادری که بعداز فووت مادرم قلبش شدازسنگ
شده بود،من و مقصر مرگ مادرم میدونه هرچندمقصرش منم به طرفش رفتم.
_سلام

وایساد رو به روم فقط نگاهم کرد بدون حرفی ازپله هابالارفت به طرف اتاق .
یه خونه ای که همه جاش اتاق به اتاق بود یه پله بغل اشپزخونه بودکه میخورد به طرف دوتااتاق
خواب ، پذیرای رو به روی اشپزخونه بود .
فقط وایسادم رفتن یوسف نگاه کردم بوی سوختنی میومد .

_وای سوخت …!!
به طرف گاز رفتم برنج خورشت قیمه خاموش کردم، به طرف حیاط رفتم یه حوض کوچیکی وسط
حیاط دور تادورش ازگلدونهای شمعدانی بود رفتم.

پیشنهاد: دانلود رمان

برای دانلود ادرس زیر کلیک کنیدارسال دیدگاه جدید

بت اسپات