دانلود رمان گروگان pdf آیفون اندروید جاوا

دانلود رمان عاشقانه دانلود رمان عاشقانه


دانلود رمان گروگان pdf آیفون اندروید جاوا

دانلود رمان گروگان

دانلود رمان گروگان نودهشتیا

دانلود رمان گروگان

نام رمان: گروگان

نویسنده: نازنین ابراهیمی

ژانر : عاشقانه،پلیسی،کلکلی،ماجرایی

تعداد صفحات : ۳۵۹

خلاصه رمان:

من مغرورم دختری از جنس ناز و غرور…
من مغرورم پسری از جنس خشم و  غرور…
بیتاب میکنم با نازم دلهای مردان را…
میترسانم با خشمم دلهای مردمان را…
غرورم اعتبار من است…
غرورم یار من است…
اسیرمیشوم در چنگال مردی از خشم…
اسیر میکنم دختری از ناز را…
ودراین میان..

بخشی از رمان:

موهای بلندم که به رنگ مشکی است دورم را فرا گرفته اند .لباس قرمز بلندم سفیدی بدنم را به نمایش
گذاشته..درهمین موقع در بازشدو ترنم اومد داخل چشم از آینه برداشتم و به ترنم خیره شدم سوتی زد باخنده گفت:
جووون نفسی چه خوشکل شدی..
پوزخندی زدم و گفتم:زیاد حرف نزن وقتم هدر میره
از حرفم دلخور شد ولی اهمیتی برام نداره..
آهسته با ناز از پله ها پایین میام بازهم نگاه همه رو روخودم حس میکنم ولی بیتوجه به سوی بابام حرکت
میکنم.دلیل این همه جشن برام مبهمه..
کنار بابام سه مرد میانسال نشسته بودند. وقتی منو دید گفت : بیادخترم ..
رفتم کنارش بابام روبه سوی اون سه نفر کرد و گفت -این دخترم نفسه از زن دومم ترانه
نفس جان ایشون آقای مرادی.ایشون آقای صالحی وایشون آقای کمالی هستن..
لبخند مالیمی زدمو گفتم-خوشبختم
به طرف گوشه ای ازسالن رفتم وروی مبلی نشستم چشم چرخوندم وآرسام راکه کناری ایستاده بود وبا نفر ت آشکاری
به بابا نگاه میکرد و دیدم…

برای دانلود ادرس زیر کلیک کنیدارسال دیدگاه جدید

بت اسپات